Nasze działania

Co chcemy zrobić w Centrum Staromiejskim
Go to Wsparcie lokalnego biznesu

Wsparcie lokalnego biznesu

Działania mające na celu ożywienie gospodarcze i sieciowanie przedsiębiorców prowadzących swoje firmy na terenie Innego Centrum

Go to promocja centrum staromiejskiego

promocja centrum staromiejskiego

Organizacja imprez kulturalnych mających na celu promowanie okolicy i promowanie lokalnej tradycji

Go to upiększenie witryn i poprawa estetyki

upiększenie witryn i poprawa estetyki

Stworzenie identyfikacji wizualnej, inicjowanie działań zmierzających do stworzenia przyjaznej i zachęcającej przestrzeni publicznej

Go to WZMOCNIENIE LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

WZMOCNIENIE LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

Działania animacyjne integrujące mieszkańców, wspieranie pojawiających się inicjatyw lokalnych

Fundacja Dom Pokoju

O projekcie Inne centrum

Ożywienie Centrum Staromiejskiego
Poznaj nowe oblicze Innego Centrum!

Projekt realizowany przez Fundację Dom Pokoju dąży do ożywienia społeczno-gospodarczego wrocławskiego Centrum Staromiejskiego. Za cel stawia kreowanie warunków rozwoju lokalnego, tworzenie przestrzeni do zaangażowania i współpracy przedsiębiorców, mieszkańców, instytucji i innych uczestników życia miejskiego skupionych na obszarze Centrum.

Proces zakłada inicjowanie działań lokalnych, wsparcie aktywności gospodarczych i społecznych, budowanie dialogu i relacji na rzecz podnoszenia jakości funkcjonowania w Centrum Staromiejskim.

Budowanie wizerunku Centrum Staromiejskiego jako miejsca atrakcyjnego dla prowadzenia biznesu, poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz wzmocnienie tożsamości mieszkańców i działania na rzecz społeczności lokalnej.

  • I połowa 2019

  • II połowa 2019

  • I połowa 2020

  • II połowa 2020

Nasz zespół

Pracownicy Innego Centrum

Barbara Celebucka

Kontakt z mieszkańcami i przedsiębiorcami
Uczestniczka projektów przekształcania przestrzeni miejskiej oraz działań wspierających inicjatywy lokalne. W projekcie odpowiedzialna za bieżący kontakt z przedsiębiorcami i mieszkańcami.

antonina gawrońska

Wydarzenia i kontakt z przedsiębiorcami
Lubi śpiewanie i muzyczne eksperymenty, robić zdjęcia przyrodzie ( co ważne – nieprofesjonalnie) i ciekawostki biologiczne, szczególnie o zwierzętach. Ostatnio jej faworytem były niesporczaki, ale niedawno na prowadzenie wychodzą delfiny.

zuza wollny

Projekt Dobry Widok we Wrocławiu
Ilustratorka, autorka projektów społecznych i edukacyjnych (Kuchnia ASP, Tropiciele Tajemnic, Tęcza ESK). W innym centrum odpowiedzialna za estetykę witryn i ożywianie pustych lokali.

adrian siegle

Wydarzenia kulturalne
Portugalczyk, od prawie dziesięciu lat mieszkający we Wrocławiu. W swoich działaniach często łączy obcokrajowców i miejscowych. Organizator wydarzeń kulturalnych m.in.: Sofar Sounds Wrocław i Mikrokoncerty na Nadodrzu.

centrum staromiejskie

Projekt realizowany na zlecenie Biura Rozwoju Gospodarczego

Aktualności