31 maja 2019

Opis projektu

Inne Centrum to projekt realizowany przez Fundację Dom Pokoju, który dąży do ożywienia społeczno-gospodarczego wrocławskiego Centrum Staromiejskiego. Za cel stawia kreowanie warunków rozwoju lokalnego, tworzenie przestrzeni do zaangażowania i współpracy przedsiębiorców, mieszkańców, instytucji i innych uczestników życia miejskiego skupionych na obszarze Centrum. Proces zakłada inicjowanie działań lokalnych, wsparcie aktywności gospodarczych i społecznych, budowanie dialogu i relacji na rzecz podnoszenia jakości funkcjonowania w Centrum Staromiejskim. Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław.

Nasze najważniejsze cele:

  • Wzmocnienie tożsamości Centrum Staromiejskiego wśród mieszkańców i mieszkanek Wrocławia poprzez poszukiwanie i propagowanie historii miejsc o silnej tożsamości.
  • Wspieranie lokalnego biznesu poprzez budowanie wizerunku Centrum Staromiejskiego jako miejsca atrakcyjnego dla prowadzenia biznesu oraz poprzez wzmacnianie istniejących i wspomaganie powstawania centrotwórczych miejsc.
  • Poprawa estetyki i walorów przestrzeni publicznej poprzez identyfikację problemów związanych z estetyką, inicjowanie działań zmierzających do stworzenia przyjaznej i zachęcającej przestrzeni publicznej pod programem Dobry Widok We Wrocławiu.
  • Wzmocnienie społeczności lokalnej poprzez tworzenie warunków do współpracy, nawiązania relacji i rozwoju więzi sąsiedzkich między różnymi grupami społecznymi oraz wspieranie pojawiających się inicjatyw lokalnych zgodnie z ideą współodpowiedzialności.