Lokal do wynajęcia: pl. Bp. Nankiera 14

26 kwietnia 2023

ulica: pl. Bp. Nankiera 14
metraż: 11,16 m2
tel. 71-776-24-58
cena/czynsz: 536 zł (wywoławczy czynsz miesięczny netto)
właściciel: Gmina Wrocław, reprezentowana przez Zarząd Zasobu Komunalnego
forma przetargu: Przetarg w formie ustnej licytacji
termin przetargu: 24 maja 2023


lokalizacja: lokal w budynku mieszkalno-użytkowym, frontowym, parter, wejście od ulicy
witryna od strony ulicy: tak

możliwa działalność: bez ograniczeń z wyłączeniem sprzedaży alkoholu w przypadku
działalności handlowej
możliwa gastronomia:  nie
poprzednia działalność: handel

Budynek w wykazie / rejestrze zabytków: Lokal znajdują się w obrębie historycznego zespołu urbanistycznego Wrocław Stare Miasto
(wpis do Rejestru Zabytków Miasta Wrocławia pod nr A/1580/212). Jednocześnie znajduje się
obrębie parku kulturowego „Stare Miasto”, utworzonego Uchwałą Nr LVI/1465/14 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 10 kwietnia 2014 r., z późn. zmianami

Orientacyjny zakres robót remontowo-budowlanych: zakres konieczny przed rozpoczęciem działalności: sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji elektrycznej, uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej (dot.
wentylacji), sprawdzenie i ewentualna naprawa klimatyzacji*.
Pozostałe prace: dopasowanie/regulacja drzwi wejściowych, wymiana drzwi
wewnętrznych, malowanie ścian i sufitu z przygotowaniem powierzchni, wymiana
urządzeń sanitarnych, konserwacja witryny metalowej, naprawa lub ewentualna
wymiana wierzchnich warstw posadzkowych

Remont i ulepszenia prowadzone mogą być na koszt własny najemcy, bez
dochodzenia zwrotu od Wynajmującego zarówno w czasie trwania umowy najmu jak i
po jej ustaniu.

*- W lokalu przy pl. Bp. Nankiera 14 znajduje się instalacja klimatyzacji do ewentualnego wykorzystania
przez najemcę. Sprawdzenie i serwis klimatyzatora leży w zakresie obowiązków przyszłego najemcy.
W przypadku nie korzystania z klimatyzacji najemca winien złożyć do ZZK pisemne oświadczenie o nie
użytkowaniu tych urządzeń. UWAGA! Zakaz demontażu urządzeń klimatyzacji przez najemcę.
Na elewacji budynku przy pl. Bp. Nankiera 14 zamontowany jest neon „KIOSK” – demontaż lub zmiana
motywu możliwa po uzgodnieniu (ZZK, Wydział Architektury i Zabytków UM, MKZ).


Więcej informacji na stronie: https://bip.zzk.wroc.pl/index.php?app=przetargi_lokale&nid=7041&y=0&status=1

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Informacje o aktualnych przetargach na najem lokali użytkowych organizowanych przez ZZK można znaleźć na stronie:

http://bip.zzk.wroc.pl/?app=przetargi_lokale


Zobacz również

Skip to content