Lokal do wynajęcia: ul. marsz. J. Piłsudskiego 97

3 października 2022

ulica: Piłsudskiego 97
metraż: 97,10 m2
tel. (71) 776-24-41
cena/czynsz: 2720 zł (wywoławczy czynsz miesięczny netto)
właściciel: Gmina Wrocław, reprezentowana przez Zarząd Zasobu Komunalnego
forma przetargu: nieograniczony pisemny przetarg ofertowy
termin przetargu: 7 października 2022


lokalizacja: lokal w budynku mieszkalno-użytkowym, frontowym, parter + półpiętro, wejście od ulicy
witryna od strony ulicy: tak

rodzaj preferowanej działalności: sprzedaż odzieży, obuwia, galanterii
możliwa działalność: działalność gospodarcza lub działalność pożytku publicznego, z wyłączeniem: usług prawno-finansowych, usług
noclegowych, usług pogrzebowych, usług o charakterze erotycznym, kantorów wymiany walut, lombardów, salonów gier,
zakładów wzajemnych, gier losowych i loterii, kasyn, punktów ksero, handlu telefonami komórkowymi, handlu artykułami
branży erotycznej, sprzedaży alkoholu w przypadku prowadzenia działalności handlowej.
możliwa gastronomia: Tak. W przypadku prowadzenia działalności gastronomicznej lokal wymagać będzie przystosowania do działalności
gastronomicznej, oraz dokonania wszelkich przewidzianych prawem czynności niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia
działalności gastronomicznej w tym lokalu, w tym dokonania niezbędnych zgłoszeń oraz uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń.
poprzednia działalność: handel, mała gastronomia

Budynek w wykazie / rejestrze zabytków: budynek znajduje się w Wykazie Zabytków Architektury i Budownictwa Miasta Wrocławia
Orientacyjny zakres robót remontowo-budowlanych: sprawdzenie lub ewentualna wymiana instalacji elektrycznej, przygotowanie powierzchni pod malowanie i malowanie lokalu, sprawdzenie wentylacji wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii kominiarskiej.
Na parterze lokalu (przy głównym wejściu do lokalu) znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.


Więcej informacji na stronie: https://bip.zzk.wroc.pl/index.php?app=przetargi_lokale&nid=6884&y=0&status=1

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Informacje o aktualnych przetargach na najem lokali użytkowych organizowanych przez ZZK można znaleźć na stronie:

http://bip.zzk.wroc.pl/?app=przetargi_lokale


Zobacz również

Skip to content