Lokal do wynajęcia: ul. P. Włodkowica 31

4 października 2022

ulica: P. Włodkowica 31
metraż: 47,28 m2
tel. (71) 776-24-39
cena/czynsz: 2270 zł (wywoławczy czynsz miesięczny netto)
właściciel: Gmina Wrocław, reprezentowana przez Zarząd Zasobu Komunalnego
forma przetargu: nieograniczony przetarg ustny
termin przetargu: 27 października 2022


lokalizacja: lokal w budynku mieszkalno-użytkowym, frontowym, parter, wejście z wnętrza międzyblokowego z terenu Spółdzielni Mieszkaniowej
witryna od strony ulicy: tak

możliwa działalność: działalność gospodarcza lub działalność pożytku publicznego w zakresie: biura, usług (z wyłączeniem usług noclegowych),
działalności o charakterze kulturalnym, artystycznym
(z wyłączeniem pracowni artystycznej)
poprzednia działalność: biuro organizacji pozarządowej

Budynek w wykazie / rejestrze zabytków: Budynek znajduje się w Wykazie Zabytków Architektury i Budownictwa Miasta Wrocławia oraz w przestrzeni zespołu urbanistycznego Starego Miasta, chronionego obszaru stanowiącego fragment „Zespołu Historycznego centrum Wrocławia” uznanego za Pomnik Historii zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08.09.1994r. w sprawę uznania za pomnik historii, gdzie obowiązuje ochrona wskazanego obszaru wpisanego do Rejestru Zabytków (A/1580/212 z 12.05.67r). Budynek znajduje się także na terenie parku kulturowego „Stare Miasto”, określonego Uchwałą nr LVI/1465/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 kwietnia 2014r. zmienioną
Uchwałą nr XXXII/686/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 listopada
2016r. W związku z powyższym należy zapoznać się z informacjami
na temat parku i w/w uchwałami, umieszczonymi na stronie internetowej Urzędu Miasta http://www.wroclaw.pl/park-kulturowy-wroclaw
Orientacyjny zakres robót remontowo-budowlanych:

sprawdzenie lub wymiana instalacji elektrycznej, montaż i
legalizacja wodomierza, przygotowanie powierzchni pod
malowanie i malowanie lokalu, naprawa lub wymiana stolarki
okiennej, wykonanie ogrzewania, sprawdzenie wentylacji wraz z
uzyskaniem pozytywnej opinii kominiarskiej.

UWAGA: dojście i dojazd do lokalu odbywa się przez bramę przejazdową budynku (zamykaną bramą metalową z furtką) i z wnętrza międzyblokowego przy ul. Św. Antoniego 35 Obręb: Stare Miasto AM: 24 działka 7/7 tj. z terenu stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej. W związku z brakiem ustanowienia służebności gruntowej, o którym mowa powyżej, istnieje ryzyko uniemożliwienia dojścia i dojazdu do lokalu w czasie trwania umowy najmu.(Oferent przystępujący do przetargu na najem lokalu składa oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – oświadczenie załączone na stronie internetowej bip.zzk.wroc.pl pod niniejszym ogłoszeniem o przetargu).


Więcej informacji na stronie: https://bip.zzk.wroc.pl/index.php?app=przetargi_lokale&nid=6894&y=0&status=1

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Informacje o aktualnych przetargach na najem lokali użytkowych organizowanych przez ZZK można znaleźć na stronie:

http://bip.zzk.wroc.pl/?app=przetargi_lokale


Zobacz również

Skip to content