Lokal do wynajęcia: ul. Podwale 36

4 października 2022

ulica: Podwale 36
metraż: 30,43 m2
tel. (71) 776-24-39
cena/czynsz: 731 zł (wywoławczy czynsz miesięczny netto)
właściciel: Gmina Wrocław, reprezentowana przez Zarząd Zasobu Komunalnego
forma przetargu: nieograniczony przetarg ustny
termin przetargu: 27 października 2022


lokalizacja: lokal w budynku mieszkalno-użytkowym, frontowym, parter, wejście od ulicy (z wspólnego z innym lokalem przedsionka)
witryna od strony ulicy: tak

możliwa działalność: działalność gospodarcza lub działalność pożytku publicznego, z wyłączeniem: gastronomii, sprzedaży alkoholu, usług
prawno-finansowych, usług noclegowych, usług pogrzebowych,
usług stolarskich
możliwa gastronomia: Nie.
poprzednia działalność: handel

Budynek w wykazie / rejestrze zabytków: Obręb Stare Miasto AM 33 dz. 37/41, lokal nie ma urządzonej księgi wieczystej. Dla nieruchomości, w której znajduje się lokal Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr: WR1K/00173205/0
Orientacyjny zakres robót remontowo-budowlanych:

sprawdzenie lub ewentualna wymiana instalacji elektrycznej, demontaż
umywalki na zapleczu lokalu wraz z zaślepieniem podejścia wod-kan,,
zbicie zawilgoconych tynków wraz z osuszeniem, uzupełnienie tynków,
przygotowanie powierzchni pod malowanie i malowanie lokalu, naprawa lub wymiana witryny okiennej oraz drzwi wejściowych, naprawa lub wymiana podłóg/posadzek w pomieszczeniu zaplecza, sprawdzenie wentylacji wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii kominiarskiej, zapewnienie ogrzewania do czasu uciepłownienia lokalu (w lokalu pozostały grzewcze nasufitowe panele elektryczne – do sprawdzenia, ewentualnej naprawy lub wymiany na inne elektryczne źródło ciepła w lokalu).

UWAGA:
Ze względu na fakt wspólnego pomieszczenia WC z lokalem sąsiednim, a co za tym idzie wspólnej instalacji wod-kan., oba lokale będą posiadały naliczenia (zaliczki) za wodę, odprowadzanie ścieków i abonament w tej samej wysokości, a faktyczne zużycie z wodomierza dzielone będzie po połowie. W uzasadnionych przypadkach wyżej określone zasady rozliczeń mogą być zmienione przez Wynajmującego.

Wynajmujący planuje przeprowadzić termomodernizację budynku przy ul. Podwale 36. W lokalu stanowiącym przedmiot przetargu planowane jest m. in. wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zasilanego z sieci miejskiej oraz instalacji ciepłej wody. Dokładny termin i zakres rzeczowy remontu budynku i lokalu stanowiącego przedmiot przetargu nie może zostać na dzień ogłoszenia przetargu określony. Natomiast planowany termin zlecenia do remontu to 2023r., a podłączenie do sieci c.o. planowane jest w 2024r. Prowadzone prace remontowe spowodują ograniczenia i utrudnienia w korzystaniu z lokalu i prowadzeniu działalności lub ewentualne czasowe wyłączenie z użytkowania lokalu w trakcie trwania umowy najmu. Fakt planowanego remontu i termomodernizacji, przyszły Najemca winien uwzględnić przy planowanych we własnym zakresie i na własny koszt pracach remontowych w lokalu. Przed przystąpieniem do wykonania prac przez Wynajmującego, Najemca będzie także zobowiązany do udostępniania lokalu, w celu sporządzenia niezbędnej dokumentacji technicznej.


Więcej informacji na stronie: https://bip.zzk.wroc.pl/index.php?app=przetargi_lokale&nid=6894&y=0&status=1

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Informacje o aktualnych przetargach na najem lokali użytkowych organizowanych przez ZZK można znaleźć na stronie:

http://bip.zzk.wroc.pl/?app=przetargi_lokale


Zobacz również

Skip to content