Ogródki gastronomiczne – informacje dla przedsiębiorców!

19 maja 2020

Uproszczona ścieżka – dodatkowa przestrzeń dla restauratorów posiadających ogródek.


W związku z otwarciem barów i lokali gastronomicznych przesyłamy opis szybkiej ścieżki dla restauratorów, którzy mają już umowę na prowadzenie ogródka gastronomicznego, i chcieliby skorzystać z dodatkowej przestrzeni:

Właściciel restauracji, mający umowę na prowadzenie ogródka gastronomicznego, będzie mógł skorzystać z dodatkowej przestrzeni – po uzyskaniu zgody w uproszczonym trybie. Dodatkowa przestrzeń może być przeznaczona na wystawienie w wyznaczonym miejscu dodatkowych stolików i krzeseł (bez ogrodzenia i parasoli).

Krok 1: Przedsiębiorca występuje z wnioskiem o udostępnienie terenu na ustawienie czasowe infrastruktury w celu organizacji strefy wypoczynku https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/9067/udostepnianie-drog-wewnetrznych-na-organizacje-imprez-plenerowych do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia. Wniosek należy złożyć mailem na adres: wbz@um.wroc.pl 

Krok 2: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego niezwłocznie weryfikuje propozycję i w przypadku braku uwag – wydaje decyzję pozytywną, informując o tym przedsiębiorcę. 

Dopuszcza się maksymalnie wydłużenie ogródka o dodatkowe 3 metry, w celu zachowania bezpieczeństwa – przestrzeń ta może ulec zmniejszeniu.

Dla firm, które chciałyby rozpocząć prowadzenie ogródka obowiązuje dotychczasowa procedura, którą znajdą Państwo na stronie: https://www.wroclaw.pl/biznes/ogrodki-gastronomiczne.

Zobacz również

Skip to content